علی زعفری

در رسانه هاعلی زعفری

علی زعفری مدیر عامل مدرسه قهوه ایران، کار آفرین برتر صنعت قهوه و کافی شاپ

علی زعفری مدیر عامل مدرسه قهوه ایران، کار آفرین برتر صنعت قهوه و کافی شاپ در گفتگو با شبکه تلویزیونی

Read More
در رسانه ها

علی زعفری در گفتگو با شبکه تلویزیونی جام جم چشم انداز صنعت قهوه را روشن دانست.

علی زعفری | Ali Zafari گفتگوی تلویزیونی “زعفری” موسس و مدیر عامل اولین مدرسه قهوه ایران با شبکه جام جم

Read More