مدرک باریستا

اخبارفنی حرفه ایگزارش تصویری

آزمون های عملی فنی و حرفه ای | کافی شاپ، باریستا

آزمون های عملی فنی و حرفه ای | کافی شاپ، باریستا گزارش تصویری آزمون عملی فنی حرفه ای در مدرسه

Read More
در رسانه هاعلی زعفری

علی زعفری مدیر عامل مدرسه قهوه ایران، کار آفرین برتر صنعت قهوه و کافی شاپ

علی زعفری مدیر عامل مدرسه قهوه ایران، کار آفرین برتر صنعت قهوه و کافی شاپ در گفتگو با شبکه تلویزیونی

Read More